Procedura infiintarii unui club sportiv – 2

Anterior am precizat primii 3 pași ai procedurii de înființare a unui club sportiv. Vă prezentăm mai jos pasul 4 și pasul numărul 5.

Pasul numărul 4
Înscrierea în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor aflat la grefa judecătoriei în a cărei rază teritorială îşi are sediul.
Actele necesare în vederea înscrierii sunt următoarele:
- cerere care se va aviza de către judecătorul de serviciu sau judecătorul delegat; (pentru sectoarele municipiului Bucureşti şi alte instanţe din ţară există un birou specializat pentru persoane juridice.)
- actul constitutiv şi statutul – trei exemplare autentice.
- dovada privind disponibilitatea denumirii.
- dovada existenţei sediului asociaţiei.
- dovada patrimoniului
- taxa de timbru, în cuantum de 18,3 lei şi timbru judiciar de 0,3 lei.
Read the rest of this entry »

Procedura infiintarii unui club sportiv – 1

Pentru a înființa un club sportiv este necesară urmarea unui număr de pași:

Pasul numarul 1
Obţinerea dovezii privind disponibilitatea denumirii de la Ministerul Justiţiei, str. Apolodor nr.17, sector 5, Direcţia pentru relaţii cu publicul şi cooperare cu ONG.
- Se depune prin poştă sau la sediul instituţiei, o cerere, însoţită de dovada plăţii taxei de 5 lei. Taxa se achita în contul bugetului de stat nr. 20360150 – “Alte venituri”, de către persoanele fizice, împuternicite de asociaţie, la orice unitate a Trezoreriei Statului, indiferent de domiciliu. În denumirea structurilor sportive trebuie să se regăsească sintagma: club sportiv.
Read the rest of this entry »