Legătura dintre marketingul serviciilor si marketingul sportiv

Serviciile reprezintă activităţi, beneficii sau utilităţi care sunt oferite pe piaţă sau prestate în asociere cu vânzarea unui bun material[1]. O altă definiţie unanim acceptată a marketingului serviciilor este cea a lui K.J. Blois confrom căruia „serviciul reprezintă  orice activitate care oferă beneficii fără să presupună în mod obligatoriu un schimb de bunuri tangibile.”[2]

De asemenea „un serviciu este orice acţiune pe care un subiect o poate efectua pentru altul, care este de regulă intangibilă şi care nu are drept consecinţă transferul propietăţii”.[3]

În industria serviciilor, calitatea prestării este cel mai important element concurenţial. Calitatea este cea care diferenţiază o companie de alta. Pe termen lung, calitatea produselor şi serviciilor unei companii este cel mai important factor care influenţează profitul şi cea mai eficientă modalitate de a mări cifra afacerilor.[4]

Făcând o paralelă între marketingul serviciilor şi marketingul sportiv, putem înlocui „calitatea prestării” cu „performanţa” în rândurile de mai sus, raportându-ne astfel doar la domeniul sportului unde performanţa este elementul esenţial. Echipele, sportivii, cluburile sportive cu performanţe bune vor avea mereu un public fidel şi se vor bucura de atenţia sponsorilor.

Sportul nu numai că este un serviciu dar de asemenea este singurul care se produce şi se consumă în acelaşi timp, calitatea lui socială  fiind indiscutabil valabilă datorită prezenţei omului ca punct central.


[1] Marketing Definitions, A Glossaary of Marketing Terms, Committee of the American Marketing Association, 1960

[2] Blois K.J. “The market of service: An Approach, European Journal of Marketing”, nr 8-1974. pag. 137

[3] Iuliana Cetina, Raluca Brandabur, Mihaela Constantinescu – “Marketingul serviciilor”, editura Uranus, 2006

[4] Iuliana Cetina, Raluca Brandabur, Mihaela Constantinescu – “Marketingul serviciilor”, editura Uranus, 2006