Procedura infiintarii unui club sportiv – 1

Pentru a înființa un club sportiv este necesară urmarea unui număr de pași:

Pasul numarul 1
Obţinerea dovezii privind disponibilitatea denumirii de la Ministerul Justiţiei, str. Apolodor nr.17, sector 5, Direcţia pentru relaţii cu publicul şi cooperare cu ONG.
- Se depune prin poştă sau la sediul instituţiei, o cerere, însoţită de dovada plăţii taxei de 5 lei. Taxa se achita în contul bugetului de stat nr. 20360150 – “Alte venituri”, de către persoanele fizice, împuternicite de asociaţie, la orice unitate a Trezoreriei Statului, indiferent de domiciliu. În denumirea structurilor sportive trebuie să se regăsească sintagma: club sportiv.

Este interzisă utilizarea în denumirea persoanei juridice a unor sintagme sau cuvinte specifice autorităţilor şi instituţiilor publice ori unor profesii liberale sau altor activităţi cu reglementări proprii. În cazul nerespectării acestor dispoziţii, Ministerul Justiţiei va refuza eliberarea dovezii disponibilităţii denumirii.

Pasul numărul 2
Autentificarea statutului şi a actului constitutiv la Biroul Notarului Public sau după caz atestarea de către avocat. În acest moment este necesară dovada privind disponibilitatea denumirii sau refuzul motivat al eliberării acesteia.

Pasul numărul 3
Pentru cluburile sportive şi asociaţiile judeţene şi ale municipiului Bucureşti, pe ramuri de sport nu se emite avizul ministerului sau organului de specialitate al administraţiei publice centrale în a cărui sferă de competenţă îşi desfăşoară activitatea, acestea urmând să depună documentaţia pentru dobândirea
personalităţii juridice direct la instanţă.
Pentru aceasta se depun la MTS următoarele documente:
- cerere tip,
- statutul şi actul constitutiv autentificate de notar în copie legalizată sau formă autentică.
Actele se depun personal la MTS, Serviciul prognoză şi statistică sportivă – Registrul sportiv, str. Vasile Conta nr.16, sector 2, etaj 8 sau prin poştă.

2 Comments to “Procedura infiintarii unui club sportiv – 1”

  1. [...] am precizat primii 3 pași ai procedurii de înființare a unui club sportiv. Vă prezentăm mai jos pasul 4 și pasul numărul [...]

  2. [...] This post was mentioned on Twitter by Sport2.0, Sport2.0. Sport2.0 said: Unde si cui trebuie sa te adresezi pentru a infiinta un club sportiv? Afla de la noi http://bit.ly/huobay . #peblog #marketingsportiv [...]

Leave a Reply

(required)

(required)