Cum infiintez un club sportiv? 3

Pana acum am avut 2 articole pe acest subiect pentru cluburile sportive:

Pentru cluburile sportive organizate ca societăţi comerciale sportive pe acţiuni legislatia in vigoare prevede urmatoarele:

- se înfiinţează în conformitate cu dispoziţiile art. 31 si art. 32 din Legea nr.69/2000, precum si cu prevederile Legii nr.31/1990 a societăţilor comerciale, cu modificările şi completările ulterioare.
Cluburile sportive profesioniste sunt structuri sportive organizate ca societăţi comerciale sportive pe acţiuni, care au obţinut licenţa din partea federaţiei sportive naţionale, emisă în conformitate cu regulamentele federaţiilor internaţionale pe ramura de sport.
Cluburile sportive profesioniste se organizează numai pentru o singură disciplină sportivă.
Cluburilor sportive profesioniste li se aplică regimul juridic al societăţilor comerciale, cu particularităţile cuprinse în Legea nr.69/2000.
Înstrăinarea bazelor sportive sau a instalaţiilor destinate practicării sportului, aflate în proprietatea societăţii comerciale sportive pe acţiuni, se face în condiţiile legii, fără schimbarea destinaţiei sportive.
Ramurile de sport, precum şi condiţiile de practicare a sportului profesionist se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, iniţiată de Agenţia Naţională pentru Sport, la propunerea federaţiilor sportive naţionale.
Propunerea federaţiei sportive naţionale privind condiţiile de practicare a profesionismului în ramura de sport respectivă se face în conformitate cu statutul şi regulamentele federaţiei internaţionale la care aceasta este afiliată şi vizează, după caz:
a) cerinţele obţinerii licenţei de sportiv profesionist;
b) cerinţele obţinerii licenţei de club profesionist;
c) modul de organizare a competiţiei profesioniste.
Pentru înscriere în Registrul Sportiv, cluburile sportive profesioniste vor depune cereri precum şi următoarele documente:
- actul constitutiv în formă autentică sau atestată de avocat;
- dovada sediului;
- dovada capitalului social;
- copie legalizată de pe Certificatul de înregistrare în Registrul Comerţului;
- încheierea prin care a dobândit personalitate juridică.

No Comments.

Leave a Reply

(required)

(required)