Cum infiintez un club sportiv? 2

In articolul precedent am expus materialele necesare pentru infiintarea cluburilor sportive ce au statutul de persoane juridice de drept privat fără scop lucrativ.

Cea de-a doua categorie o reprezinta cluburile sportive ce au statutul de persoane juridice de drept public.

Cluburile sportive de drept public se înfiinţează în conformitate cu dispoziţiile art. 29 si art. 30 din Legea nr.69/2000.
ART. 29
(1) Cluburile sportive de drept public sunt persoane juridice, înfiinţate ca instituţii publice în subordinea organelor administraţiei de stat, şi au drept obiect de activitate performanţa, selecţia, pregătirea şi participarea la competiţii interne şi internaţionale.
(2) Cluburile sportive de drept public mono- sau polisportive se organizează şi funcţionează după regulamente proprii, elaborate conform legii.
ART. 30
Cluburile sportive de drept public pot primi spre administrare sau în folosinţă gratuită imobilele care deservesc activitatea sportivă, baze şi instalaţii sportive. Bazele şi instalaţiile sportive primite spre administrare şi folosinţă sunt considerate patrimoniu sportiv şi nu îşi vor schimba destinaţia sportivă fără aprobarea Agenţiei Naţionale pentru Sport.
În consecinţă actul de înfiinţare îl constituie actul de dispoziţie al organului administraţiei publice centrale sau locale, respectiv ordin de ministru, ordin sau decizie de preşedinte, hotărâre de Consiliu Judeţean, Consiliu Local etc. iar actul de funcţionare regulamentul de organizare şi funcţionare.
Regulamentul de organizare şi funcţionare va cuprinde:
a) denumirea;
b) forma juridică;
c) sediul;
d) patrimoniul;
e) însemnele şi culorile;
f) obiectul de activitate, selecţie, pregătire şi participare la sistemul competiţional naţional şi nominalizarea expresă a secţiilor pe ramură de sport;
g) sursele de finanţare;
h) organele de conducere, administrare şi control şi atribuţiile lor;
Regulamentul de organizare şi funcţionare se ştampilează şi se semnează pe fiecare pagină, pentru conformitate cu originalul.
Actul de dispoziţie al organului administraţiei publice centrale sau locale prin care s-a înfiinţat ori s-a organizat un club sportiv, persoană juridică de drept public cuprinde în mod obligatoriu elementele sus menţionate, cu circumstanţierile prevăzute de legislaţia în vigoare pentru instituţiile publice.
În vederea înscrierii în Registrul sportiv, cluburile sportive persoane juridice de drept public vor depune la MTS, 2 cereri, precum şi următoarele documente:
- actul de dispoziţie al organului administraţiei publice centrale sau locale în baza căruia s-a înfiinţat;
- actul de dispoziţie care prevede activităţi de selecţie, pregătire şi participare la sistemul competiţional naţional, respectiv regulamentul de organizare şi funcţionare;
- dovada sediului.
Cluburile sportive de drept public vor respecta prevederile specifice din normele şi regulamentele federaţiilor naţionale din ramura de sport respectivă.

No Comments.

Leave a Reply

(required)

(required)